logo

Пошук попутників. Vdorogu

Card image

Політика конфіденційності

Vdorogu , діє як власник персональних даних та забезпечує захист і повагу до конфіденційності ваших персональних даних.

Дана політика конфіденційності створена, щоб інформувати вас про порядок збирання, використання та розкриття інформації, яку ви надаєте нам, використовуючи веб-сайт www.vdorogu.org.ua («Веб-сайт») . Дана Політика містить обов'язкові правила і норми, які можуть бути важливими для Вас і вплинути на Ваші рішення або наміри щодо використання або невикористання Вами даного веб-сайту, крім того, їх порушення може спричинити юридичну відповідальність як для Вас, так і для третіх осіб.

Будь-ласка, обов'язково уважно прочитайте дану Політику і Умови використання веб-сайту до перегляду і відвідування інших веб-сторінок сайту, крім домашньої (головної) сторінки. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики або збору персональних даних Vdorogu, практики їх використання або поширення, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ця політика застосовується до персональних даних (як вони визначені нижче), зібраних та / або іншим чином оброблюваним Vdorogu через даний веб-сайт.

Дана політика не застосовується у разі збору та обробки персональних даних веб-сайтами третіх осіб, до яких цей сайт може мати посилання, але Vdorogu не управляє і не контролює вміст таких веб-сайтів третіх осіб і не відстежує практику конфіденційності персональних даних, використовувану такими Інтернет-ресурсами.

ВИЗНАЧЕННЯ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ»

Термін «персональні дані», який використовується в даній Політиці, відноситься до будь-якої інформації або сукупності даних, які ідентифікують, або які використовуються Vdorogu, або від її імені для ідентифікації фізичної особи.

СПОСОБИ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Vdorogu збирає персональні дані он-лайн через веб-сайт та інші он-лайн-ресурси. Vdorogu може отримувати інформацію про користувачів ресурсів від інших сервіс-провайдерів, з якими співпрацює Vdorogu. Умови такого он-лайн співробітництва регулюються угодами, які вимагають належного захисту персональних даних. Фізичним особам може надаватися доступ до даного веб-сайту без збору або розкриття та обробки будь-яких персональних даних.

Vdorogu може використовувати два способи збору персональних даних он-лайн:

1. Інформація, яка надається Вами

Vdorogu може збирати персональні дані та інші дані, які Ви можете ввести у форми або поля введення даних на цьому веб-сайті (за наявності). Такі дані можуть включати, але не обмежуватися, контактну інформацію (таку як Ваше ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номери телефонів, пароль (password), дату народження, стать, відомості про наявність автомобіля та його марку.

2. Інформація, зібрана з Вашого комп'ютера або іншого електронного засобу:

Vdorogu збирає інформацію з Вашого комп'ютера або іншого електронного засобу, коли Ви відвідуєте цей веб-сайт або користуєтеся он-лайн-ресурсами Vdorogu. Така інформація може включати адресу Інтернет протоколу (IP-address), доменне ім'я, тип браузера, дату і час Вашого запиту та інформації, наданої на нього, шляхом використання технологій відстеження, таких як cookies та single-pixel tags. Якщо ви використовуєте мобільний пристрій для доступу до даного веб-сайту та он-лайн-ресурсів, Vdorogu також може збирати інформацію по Вашому мобільному пристрої, таку як ідентифікатор пристрою, його тип, а також дані про застосування даної інформації та використанні Вами мобільної версії даного веб-сайту (за наявності) та інших мобільних джерел.

Також, веб-сайт та інші он-лайн ресурси використовують технології відстеження для надання додаткової функціональності, що дозволяє Вам використовувати ці ресурси більш ефективно. Vdorogu використовує технології відстеження способами, які не ідентифікують Вас персонально, як, наприклад, для точного визначення кількості відвідувачів або відсильні веб-сайтів або реклами наших он-лайн ресурсів, або для того, щоб дізнатися, ідентифікували Ви себе як резидент певної держави. Якщо Ви бажаєте обмежити анонімний збір даних через технології відстеження, будь ласка, зверніться до Ваших можливостей вибору, як описано нижче.

У деяких випадках Vdorogu може використовувати технології відстеження, які ідентифікують Вас персонально, однак тільки після того, як Ви ввели персональні дані у форму або поле для введення даних на нашому веб-сайті (за наявності), або коли Vdorogu зареєстрував вас для користування нашими он-лайн-ресурсами шляхом надання ідентифікатора користувача (user-ID) і пароля (password), грунтуючись на інформації, підтвердженої через інші офф-лайн взаємодії з Вами.

Ви можете вирішити, бажаєте Ви чи ні, щоб Vdorogu використовувало технології відстеження для того, щоб пам'ятати Вас, коли ви відвідуєте веб-сайт і/або для надання Вам додаткового персоналізованого сервісу. Якщо Ви бажаєте обмежити збір даних через технології відстеження, будь ласка, зверніться до Ваших можливостей вибору, як описано нижче.

Що таке cookies?

Cookies - це відносно невеликі файли даних, які надсилаються веб-сервером на жорсткий диск Вашого комп'ютера, в місце, де зберігаються файли Вашого Інтернет браузера. Cookies дозволяють веб-сайту зберігати відносно невеликі обсяги інформації на Вашому комп'ютері і вилучати цю інформацію пізніше. Vdorogu використовує два види cookies: sessioncookies, якими є часові sessioncookies, що знищуються або видаляються з пам'яті Вашого комп'ютера, коли ви закриваєте Ваш Інтернет браузер або вимикаєте Ваш комп'ютер, і persistentcookies, які продовжують існувати на жорсткому диску Вашого комп'ютера до моменту, коли вони вичерпають свій термін, крім випадків, коли Ви видалите їх раніше.

Що таке single-pixel tags?

Single-pixel tags, також відомі як webbeacons або webtags, є графікою, яка функціонує на зразок cookies. Single-pixel tags невидимі через їх малий розмір. Вони призначені для збору інформації у веб-записах, які не ідентифікують Вас особисто, як наприклад, переглянуті веб-сторінки, веб-сайт з якого Ви перейшли і реклама, на яку Ви кликали, щоб відвідати веб-сайт Vdorogu. Вони також використовуються для визначення того, чи використовувалися певні промоційні або інші комерційні електронні повідомлення, які відправляла Vdorogu, і відкривалися вони.

ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

Ваші персональні дані можуть бути доступні Vdorogu, включаючи її дочірні, материнські сервіси, їх підрозділи та групи сервісу по всьому світу, а також для осіб і організацій які використовують персональні дані виключно для і під керівництвом Vdorogu. Використання та поширення персональних даних зовнішніми особами та організаціями, що діють від імені Vdorogu, може здійснюватися на підставі угод, що вимагають належного захисту персональних даних. Ваші персональні дані можуть передаватися, поширюватися і використовуватися або іншим чином оброблятися тільки Vdorogu та особами і організаціям, що працюють від імені Vdorogu, у порядку відповідному цій Політиці, іншим застосовним повідомленням, угодам та дозволам згідно з чинним законодавством України.

УМОВИ РОЗГОЛОШЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

За загальним правилом Vdorogu не продає і не розголошує Ваші персональні дані, за винятком якщо інше передбачено цією Політикою чи іншим застосовним повідомленням, угодою і дозволом, однак, можуть виникати обставини, коли Vdorogu може, виходячи з бізнес підстав, вирішити реорганізувати або розділити свій бізнес шляхом продажу, злиття або придбання. За таких обставин, персональні дані можуть бути розголошені наявним або потенційним покупцям. Vdorogu отримає письмові зобов'язання про належний захист персональних даних при таких обставинах. Vdorogu залишає за собою право розголошувати Ваші персональні дані, включаючи Вашу адресу електронної пошти, для повідомлення органам державної влади, сторонам відповідних юридичних процедур, як визначено судом або арбітражем або іншим чином в тій мірі, яка буде необхідна згідно з чинним законодавством. Крім випадків, згаданих у цій Політиці, Ваші персональні дані не будуть розголошуватися без Вашого дозволу.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Vdorogu застосовує розумні заходи для захисту персональних даних, відповідно до їх особливості, враховуючи, що вони збираються і передаються між Вашим комп'ютером або мобільним пристроєм і нашим он-лайн ресурсом або сервером, а також з метою захисту персональних даних, що знаходяться у володінні Vdorogu, від несанкціонованого доступу, розкриття, поширення, зміни або видалення. Вашою особистою відповідальністю є вжиття заходів безпеки щодо власних копій Вашого паспорту та відповідних кодів доступу до веб-сайту або он-лайн-сервісів (якщо є).

БАЗА ДАНИХ ТА ЇЇ ЗБЕРІГАННЯ

За загальним правилом, Vdorogu зберігає персональні дані протягом строків, необхідних для певної ділової мети або цілей, для яких персональні дані були зібрані. У деяких випадках, від Vdorogu може вимагатися зберігання персональних даних протягом більш довгого періоду часу, виходячи з положень законодавства, дія якого поширюється на діяльність Vdorogu або, виходячи з інших ділових цілей. Де можливо, ми прагнемо знеособити інформацію або прибрати непотрібні ідентифікатори із записів, які ми будемо змушені зберегти понад первинного періоду зберігання.

Найменування бази персональних даних, яка містить Ваші персональні дані та інша інформація, що відноситься до збору та обробки персональних даних, що надаються Вами шляхом заповнення форм або полів введення даних, розміщених на цьому веб-сайті (за наявності) міститься у відповідних додаткових повідомленнях, формах дозволів, що мають безпосереднє відношення до персональних даних, які Вами надаються і цілям їх збору.

ПРАВА КОРИСТУВАЧА ТА ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Згідно із Законом України «Про захист персональних даних» Ви маєте право, зокрема:

1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до ваших персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків,передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку своїх персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для вас правові наслідки.

ОДЕРЖУВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВАС

Використання Вами сервісу Vdorogu автоматично пов`язано з тим, що деяка інформація про вас поширюється серед інших учасників нашої спільноти або через ваш публічний профіль. Співпраця Vdorogu із іншими контрагентами, які забезпечують функціонування сервісу, а також доповнюють його своїми послугами та пропозиціями можуть бути одержувачами Ваших персональних даних.Ми не розкриваємо інформацію, яку ви нам надаєте фіскальним та правоохоронним органам, у тому числі, ваші закриті персональні дані, будь-яким третім особам, окрім випадків, які регламентуються діючим законодавством Країни, в якій надаються послуги Vdorogu.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПАРОЛЮ

Обираючи пароль, який дозволяє вам отримувати доступ до окремих розділів Веб-сайту/Додатку, ви несете відповідальність за збереження конфіденційності такого паролю. Ми закликаємо вас не поширювати будь-де ваш пароль.

ЗВ'ЯЗОК З Vdorogu З ПИТАНЬ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Якщо у Вас виникли питання щодо даної Політики або збору персональних даних Vdorogu, до практики використання та обробки персональних даних, Ви можете зв'язатися з Vdorogu через електрону адресу support@vdorogu.org.ua.

Коли Ви зв'язуєтеся з нами, будь ласка, вкажіть назву веб-сайту, який Ви використовували або через який Ви надавали Ваші персональні дані, а також суть і зміст даних, які Ви надавали.

Vdorogu прийме розумні заходи для негайної відповіді на Ваш запит протягом 15-20 робочих днів щодо питань, проблем або запитів які можуть у Вас виникнути у зв'язку з доступом до ваших персональних даних, які Ви надали через веб-сайт або з питань використання Vdorogu Ваших персональних даних. Vdorogu може зв'язуватися з Вами для надання інформації у відповідь на Ваш запит, а також може передавати Ваш запит іншим особам, які працюють на або в Vdorogu, до обов'язків яких належать питання, пов'язані з Вашим запитом. За винятком випадків, встановлених законом, Vdorogu не гарантує надання відповіді на питання або коментарі щодо тем, які не відносяться до даної Політики або практики Vdorogu.

ogolosha Hosting Ukraine DigitalOcean Referral Badge Робота в Україні
Ваша нова робота. Вакансії по всій Україні hotline Hosting Ukraine

Vdorogu © 2019-2024 Сайт пошуку попутників. Всі права захищені